hrníček a trochu materiálu asi pro tkalcovské stroje