V dolní části spínače je zřetelné označení  továrny Theodora Pohla