Ungarische figur  v.16 cm - cena za Rakousko Uherska 3,20K